Tên doanh nghiệp: Chi Nhánh Công Ty TNHH Máy Tính Cms (Tp Hà Nội)
Logo:
Mã số thuế: 0100899905-001
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Loại hình kinh tế: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Loại hình kinh tế chi tiết: 0302
Địa chỉ: 111-121 Ngô Gia Tự P.02, Phường 02, Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật