STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ƯƠM TẠO LV

MST: 6300341428

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LV

MST: 0310944840

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
3
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ONG NGHỆ

MST: 0108981950

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
4
Công Ty TNHH Vht

MST: 0800852282

Dịch vụ CNTT
5
CÔNG TY TNHH Ý TƯỞNG CHUNG

MST: 0315923555

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN BIGDATA VŨ TRỤ

MST: 0315454335

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGUYỄN DUY

MST: 1801635684

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
8
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN BLOCKCHAIN VŨ TRỤ

MST: 0315454409

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
9
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BIGCOSM

MST: 0315452465

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
10
CÔNG TY TNHH FANCOM

MST: 3801197240

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
11
CÔNG TY TNHH MEKONG TECH MINH THƯ

MST: 1801664692

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
12
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BIGCOSM

MST: 0315454906

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
13
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LATEK

MST: 0108725876

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
14
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KIM TƯỢNG

MST: 0108976277

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
15
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN TRÍ TUỆ VŨ TRỤ

MST: 0315454938

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
16
CÔNG TY TNHH WIZ TECHNOLOGIES VIỆT NAM

MST: 0315565758

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
17
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG

MST: 0108678908

Dịch vụ CNTT Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
18
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAXLUTION

MST: 0108076678

Dịch vụ CNTT Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
19
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ FUNPAX

MST: 0315558133

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
20
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EASYFIN

MST: 0108537495

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính