STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT

MST: 0101816595

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
2
Công ty Truyền thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

MST: 0100109106-005

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
3
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC ĐẠI CHÚNG

MST: 0315453701

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
4
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG BIGCOSM

MST: 0315454053

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
5
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG BIGCOS

MST: 0315445122

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
6
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỊCH VỤ UHOMES VIỆT NAM

MST: 0108593669

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CIG

MST: 0102151657

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
8
CÔNG TY TNHH LOTTORICH

MST: 0315971446

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
9
CÔNG TY CỔ PHẦN TECKAD

MST: 0104879628

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
10
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBI-GAME

MST: 0108705502

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
11
CÔNG TY TNHH OSSC

MST: 0103755958

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
12
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG AN THÀNH

MST: 0108791438

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
13
CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ THÀNH VIÊN

MST: 0315834217

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
14
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUELIFE VIỆT NAM

MST: 0108562903

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
15
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM MEKONG

MST: 0108950864

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
16
CÔNG TY CỔ PHẦN GỌI BÁC SĨ 24H

MST: 0315442379

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
17
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN 007 JMS

MST: 3801208196

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
18
CÔNG TY CỔ PHẦN MIA CONSULT SOLUTIONS

MST: 0315653997

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
19
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHT

MST: 0315669154

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
20
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHÂU BẢO ANH

MST: 0108884844

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu