STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

MST: 0105995708

Sản xuất phần cứng, điện tử
2
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CƯỜNG

MST: 0312299667

Sản xuất phần cứng, điện tử
3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ

MST: 0108764709

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
4
CÔNG TY TNHH THÁP BẠC

MST: 4101540023

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
5
CÔNG TY CỔ PHẦN OHSUNG TECH

MST: 2500583829

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
6
CÔNG TY TNHH GOLD RAIN VIETNAM

MST: 3702670628

Sản xuất phần cứng, điện tử
7
CÔNG TY TNHH HYX INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

MST: 2500625606

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
8
CÔNG TY TNHH AI MAKE

MST: 0402001211

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
9
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯƠNG THỊ KINH BẮC VIỆT NAM

MST: 2400858117

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
10
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI IAN VINA

MST: 0108813307

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
11
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MAJESTIC PLYWOOD

MST: 0800453217

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
12
CÔNG TY TNHH FC TECH

MST: 2301082472

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
13
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AX FAN (VIỆT NAM)

MST: 0801282980

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
14
CÔNG TY TNHH ELECTRO M VINA

MST: 2601032088

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
15
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ QUỐC NHÂN

MST: 4201868185

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
16
CÔNG TY TNHH PVTECH LIGHTING (VIỆT NAM)

MST: 0801297200

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
17
CÔNG TY TNHH ZCO VIỆT NAM

MST: 2500638450

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
18
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TÍN NGHĨA

MST: 0201977099

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
19
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ TRANG ANH

MST: 0108725682

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
20
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HIGH GREAT

MST: 2400869380

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử