STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ECOSAP

MST: 0316208621

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
2
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Stedu

MST: 0313182372

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
3
Công ty cổ phần TEN Group

MST: 0304994970

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
4
Công Ty TNHH BƯỚC NHẢY KHỞI ĐẦU

MST: 0316638511

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
5
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam

MST: 0108790579

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
6
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

MST: 0303490096

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
7
Công ty TNHH Golden Kim Thành Long

MST: 0109369902

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
8
CÔNG TY TNHH VIỆT NẮNG

MST: 0315900300

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
9
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC WAO

MST: 3002131116

Sản xuất phần mềm Cổng thông tin
10
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MULTITECH

MST: 0108854568

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
11
CÔNG TY TNHH THYNKOUT

MST: 0316009390

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
12
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SVM VIỆT NAM

MST: 0108546845

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
13
CÔNG TY TNHH KUNO SOFT

MST: 0315832280

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
14
CÔNG TY TNHH MSX

MST: 0313913093

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
15
CÔNG TY TNHH EBUSINESS SOLUTIONS

MST: 0315569311

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
16
CÔNG TY TNHH TUADENZ

MST: 1602107489

Sản xuất phần mềm Cổng thông tin
17
CÔNG TY CỔ PHẦN FXP

MST: 0108742536

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
18
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ELEDEVO

MST: 0108708630

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
19
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ PHÁT TRIỂN NỘI DUNG DATASHARE

MST: 0108920926

Sản xuất phần mềm Cổng thông tin
20
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN KIM PHÚ

MST: 0315929003

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính