Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm TravelMaster
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETISO
Mô tả sản phẩm:

 

Nhà cung cấp

Dữ liệu nhà cung cấp luôn được đặt lên hàng đầu đối với các công ty Du lịch - Lữ hành

Là dữ liệu dùng chung cho toàn công ty, nhất là  các bộ phận Sản phẩm/Dịch vụ, Sale - Marketing có dữ liệu xúc Quảng bá - Bán hàng

Dữ liệu lưu trữ có cấu trúc, dễ dàng tìm kiếm, truy xuất... mọi lúc mọi nơi

...… góp phần vào sự thành công của quá trình Chuyển đổi số công ty (giai đoạn số hóa)

 

Bán hàng

Kết nối & Quản trị khách hàng bởi TaCRM module trong kiểm soát bán hàng trên 1 màn hình.

Tích hợp hệ thống Booking engine & Tính giá dịch vụ, tự động lấy dữ liệu Nhà cung cấp hay Tour mẫu/Tour sản phẩm trong inventory.

Giúp doanh nghiệp kiểm soát trình trạng bán hàng mọi lúc, mọi nơi với tùy chỉnh giá bán mềm dẻo theo nhu cầu du khách.

 

Điều hành

Quản lý tour thực hiện 360 độ, hạn chế sai sót, nhầm lẫn trong quá trình tổ chức,

Cảnh báo Ngày khởi hành đối với các tour sắp diễn ra trong 7 ngày gần nhất

Tình trạng dịch vụ, ngày sử dụng, Công nợ nhà cung cấp, các loại chi phí, tạm ứng phát sinh trong đoàn.

Đặt dịch vụ, xác nhận dịch vụ nhà cung cấp ngay trong hệ thống Điều hành tour

Hồ sơ đoàn gửi HDV & LX được tạo và quyết toán tour tự động

QRcore đánh giá dịch vụ điều hành kết nối giữa khách hàng và công ty bằng mobile

 

Kế toán

Tự động báo cáo Thu - Chi, phát sinh trong đoàn,

Phái sinh dữ liệu Doanh thu, Chi phí từ Kinh doanh - Điều hành theo nhóm dịch vụ, nhà cung cấp.

Quản lý công nợ Nhà cung cấp, Khách hàng, Đại lý, Tổng hợp dữ liệu thanh toán thời gian thực (realTime)

Tiền hoàn trả lại khách hàng, Trả lại dịch vụ Nhà cung cấp

Tích hợp nghiệp vụ Duyệt chi, Quyết toán tự động

 

Quyết toán

Giúp doanh nghiệp tổng hợp nhanh Doanh thu, Chi phí, Lãi gộp chỉ bằng 01 click chuột

Tình trạng thanh toán, tạm ứng đối tác, khách hàng được cập nhật với thời gian thực.

Overview 360 thông tin Tổ chức, điều hành dịch vụ trên một màn hình.

Đánh giá hiệu quả tổ chức dựa trên các bảng thông kê trực quan.

Xuất file excel, tìm kiếm các đoàn tour trong quá khứ chỉ trong vài giây.

 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại