Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 997
Mô tả sản phẩm: Kinh nghiệm xử lý các vụ việc hoàn thuế phức tạp. Sẽ tư vấn bước và trình tự thủ tục hoàn thuế một cách rõ ràng. Xem xét và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế đầy đủ; phù hợp với quy định để đạt tỷ lệ hoàn thuế cao nhất cho bạn. Liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan; làm việc và theo dõi hồ sơ hoàn thuế đúng tiến độ đã cam kết. Xử lý đảm bảo số thuế được hoàn từ ngân sách nhà nước về đến tài khoản khách hàng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại