Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống trao đổi truy cập TakaTaka
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ nội dung số
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CỐC CỐC
Mô tả sản phẩm:

TakaTaka.vn là hệ thống trao đổi truy cập giữa các trang tin điện tử, cho phép các trang tin quảng bá nội dung của mình tới hàng triệu độc giả mà không mất chi phí.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại