Tên sản phẩm / Dịch vụ: Máy tính
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần cứng, điện tử
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Máy tính cá nhân để bàn (Desktop), máy chủ (Server)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG)
Mô tả sản phẩm: Không có dữ liệu
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại