Tên sản phẩm / Dịch vụ: eBay.VN
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Hòa Bình
Mô tả sản phẩm: eBay.vn ra đời từ tháng 6 năm 2008, bắt đầu bằng việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa Liên doanh Chợ điện tử - eBay và eBay.com tại Mỹ.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại