Tên sản phẩm / Dịch vụ: Server Hosting
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
Mô tả sản phẩm: Mỗi máy chủ được cung cấp 1 địa chỉ IP, kết nối mạng tốc độ cao, liên tục 24/24. Khách hàng tự quản lý máy chủ của mình hoặc sử dụng các dịch vụ đi kèm của VASC như quản trị website, quản trị máy chủ, hoặc hỗ trợ kỹ thuật trọn gói.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại