Tên sản phẩm / Dịch vụ: Máy quét ảnh
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần cứng, điện tử
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Máy quét (scanner), máy đọc ký tự quang học
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: Thiết kế nhỏ gọn, chuyên nghiệp. Dễ dàng sử dụng một cách linh động, scan tài liệu ở mọi nơi.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại