Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ giải pháp phần mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ phần mềm
Đơn vị cung cấp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH
Mô tả sản phẩm: Tư vấn lựa chọn giải pháp; Tích hợp phần mềm; Phần mềm mạng và viễn thông; Ứng dụng di động; Ứng dụng quản lý kinh doanh
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại