Tên sản phẩm / Dịch vụ: Kho âm nhạc bản quyền
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm nội dung thông tin số
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm giải trí, giáo dục trên mạng viễn thông di động và cố định
Đơn vị cung cấp: Công ty CP VTC Dịch vụ di động - VTC Mobile
Mô tả sản phẩm: VTC Mobile hiện đang là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ âm nhạc cho điện thoại như: Nhạc chờ, nhạc chuông và dịch vụ phân phối lại bản quyền âm nhạc.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại