Tên sản phẩm / Dịch vụ: gCollector:
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ phần mềm
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK
Mô tả sản phẩm: gCollector: Phần mềm gCollector là phần mềm được triển khai theo dạng dịch vụ đám mây. gCollector giúp các doanh nghiệp, tổ chức: - Thay thế việc sử dụng phiếu thông tin giấy bằng phiếu thông tin điện tử trên máy tính bảng, smartphone,… - Thay thế các phương thức lưu trữ truyền thống bằng lưu trữ dạng dịch vụ đám mây - Thay thế các phương thức chia sẻ dữ liệu truyền thống bằng chia sẻ dữ liệu trực tuyến,theo thời gian thực - Thay thế các phương thức giao việc và quản lý công việc theo văn bản, gọi điện,…bằng phiếu giao việc điện tử trên thiết bị di động.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại