Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA CukCuk - Phần mềm quản lý nhà hàng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm: Là phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe, …phù hợp triển khai cho mọi loại hình nhà hàng/quán: gọi món phục vụ tại bàn, phục vụ nhanh (quick-service),tự chọn (buffet), phục vụ tiệc với quy mô từ nhỏ là các quán vỉa hè, quán bình dân đến cácnhà hàng/quán lớn hoặc chuỗi nhà hàng/quán sang trọng.
Nơi ứng dụng: Hiện đang được ứng dụng tại gần 30.000 nhà hàng, quán cafe
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại