Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ tư vấn và đào tạo CNTT và kỹ năng mềm
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Netpro
Mô tả sản phẩm: Dịch vụ tư vấn và đào tạo CNTT và kỹ năng mềm Tư vấn, xây dựng và triển khai các khóa đào tạo về CNTT từ cơ bản tới chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ANTT, theo các chương trình của các hãng như: Cisco, Microsoft, EC-Council…; các khóa đào tạo về các kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo…
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại