Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ứng dụng hỗ trợ cộng đồng KuuHo
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng cơ bản khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN KUUHO
Mô tả sản phẩm: KUUHO (Cứu Hộ) là một ứng dụng công nghệ hỗ trợ cộng đồng, cho phép người dùng gọi khẩn cấp khi có tình huống nguy cấp, yêu cầu sự giúp đỡ và gửi ý kiến phản ánh đến cơ quan chức năng.
Nơi ứng dụng: Thành phố Đà Nẵng
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại