Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA Lekima - Phần mềm quyết toán tài chính
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm: MISA Lekima là công cụ đắc lực giúp các đơn vị chủ quản; cơ quan tài chính tự động tổng hợp báo cáo tài chính và quyết toán toàn ngành, toàn địa phương. Được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây hiện đại nhất hiện nay, chạy hoàn toàn trên nền tảng web, dữ liệu lưu trữ tập trung, liên thông, sử dụng mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị. MISA Lekima góp phần xây dựng Cở sở dữ liệu Quốc gia về Tài chính – Ngân sách và phát triển Chính phủ điện tử.
Nơi ứng dụng: Hơn 20.000 đơn vị Hành chính sự nghiệp, 235 Phòng Tài chính các huyện trên cả nước, 32 Sở Tài chính các tỉnh
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại