Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ứng dụng My Vietnam Post
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Lĩnh vực ứng dụng: Giao thông vận tải và logistics
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng đa ngành
Đơn vị cung cấp: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

My Vietnam Post là ứng dụng trên smartphone của VNPost, hỗ trợ chuyển phát giấy tờ, hàng hóa, giúp bạn quản lý và tạo đơn hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Với mạng lưới bưu cục trên 13.000 điểm phục vụ rộng khắp 63 tỉnh thành, cùng hạ tầng công nghệ hiện đại, VNPost đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu chuyển phát.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại