Tên sản phẩm / Dịch vụ: PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC – BACSONLMS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Lĩnh vực ứng dụng: Giáo dục
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẮC SƠN
Mô tả sản phẩm:

A. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO SỞ GD&ĐT Cho phòng Giáo dục Mầm non Quản lý và thiết lập chủ đề năm học, Tổng quan phát triển giáo dục mầm non, Thống kê giáo dục mầm non, Số liệu Trường, Lớp, Sĩ số, thông tin kiểm định chất lượng, Thông tin về tổ chức lớp ghép. Bảng số liệu về trường, nhóm, lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, số lượng trẻ. Bảng báo cáo số liệu về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, sân chơi, nhà bếp, nhà việ sinh, thiết bị, ứng dụng, Mua sắm đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học cho lớp 5 tuổi Cho phòng Giáo dục Tiểu học Kế hoạch dạy học, báo cáo tổng hợp học sinh, thống kê đoàn, đội, thống kê tình hình kỷ luật học sinh, Bảng số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Cho Phòng Giáo dục Trung học Kế hoạch dạy học, Báo cáo tổng hợp học sinh, độ tuổi theo giới tính và dân tộc, Thống kê xếp loại học lực, Hạnh kiểm, điểm TBM học kỳ, cả năm, tình hình kỷ luật học sinh, Báo cáo sửa điểm, danh sách học theo điểm TB, Thống kê đoàn, đội, Bảng số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Bảng số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia, thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS, THPT, TTGDTX Cho Trung tâm GDTX Kế hoạch dạy học, báo cáo tổng hợp học sinh, Báo cáo sửa điểm, kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực lớp học, tình hình kỷ luật học sinh, Báo cáo danh sách học theo điểm TB, Thống kê đoàn, đội, điểm TBM học kỳ, cả năm, Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc, thống kê bồi dưỡng hè, Thống kê chi tiết học sinh thôi học Chung cho toàn Sở GD&ĐT Quản lý thông báo, lịch sự kiện, email, tin nhắn, danh bạ, Quản lý tài liệu, biểu mẫu Hệ thống quản lý trường lớp Sơ đồ địa điểm các trường hiển thị trên googlemaps, theo từng cấp học, Thống kê số liệp phòng học,học sinh, nhân sự, số liệu CSVC Hệ thống Quản lý nhân sự – Thông tin nhân sự Danh sách, Sơ đồ, Hồ sơ, Hợp đồng, Giáo viên hợp đồng, nghỉ việc, Thống kê nhân sự đơn vị, theo phòng ban, về hưu, tăng lương, Báo cáo trình độ theo phân công nhiệm vụ, theo loại công chức – Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định, Bổ nhiệm, Thôi chức, nâng lương, luân chuyển, thâm niên, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, Chấm dứt hợp đồng Hệ thống Quản lý Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất, Thống kê chất lượng phòng học, loại phòng, CSVC khác B. CÁC CHỨC NĂNG CHO PHÒNG GIÁO DỤC Tổ GD Mầm non Quản lý và thiết lập chủ đề năm học, Tổng quan phát triển giáo dục mầm non, Thống kê giáo dục mầm non, Số liệu Trường, Lớp, Sĩ số, thông tin kiểm định chất lượng, Thông tin về tổ chức lớp ghép. Bảng số liệu về trường, nhóm, lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, số lượng trẻ, Bảng báo cáo số liệu về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, sân chơi, nhà bếp, nhà việ sinh, thiết bị, ứng dụng, Mua sắm đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học cho lớp 5 tuổi. Tổ GD Tiểu học Kế hoạch dạy học, Báo cáo tổng hợp học sinh, Thống kê đoàn, đội, Thống kê tình hình kỷ luật học sinh, Bảng số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Tổ GD Trung học Kế hoạch dạy học, Báo cáo tổng hợp học sinh, độ tuổi theo giới tính và dân tộc, Thống kê xếp loại học lực, Hạnh kiểm, điểm TBM học kỳ, cả năm, tình hình kỷ luật học sinh, Báo cáo sửa điểm, danh sách học theo điểm TB, Thống kê đoàn, đội, Bảng số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Bảng số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia, thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS, THPT, TTGDTX Hệ thống hành chính chung Quản lý thông báo, lịch sự kiện, tài liệu, biểu mẫu dùng chung, email, tin nhắn nội bộ, danh bạ Hệ thống Quản lý nhân sự tại phòng giáo dục – Thông tin nhân sự Danh sách, Sơ đồ, Hồ sơ, Hợp đồng, Giáo viên hợp đồng, nghỉ việc, Thống kê nhân sự đơn vị, theo phòng ban, về hưu, tăng lương, Báo cáo trình độ theo phân công nhiệm vụ, theo loại công chức – Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định, Bổ nhiệm, Thôi chức, nâng lương, luân chuyển, thâm niên, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, Chấm dứt hợp đồng Quản lý Cơ sở vật chất tại phòng giáo dục Quản lý thông tin cơ sở vật chất, Báo cáo danh sách tài sản đã thanh lý, Thống kê chất lượng phòng học, loại phòng học, cơ sở vật chất khác C. CÁC CHỨC NĂNG CHO TRƯỜNG MẦM NON Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, lịch sự kiện, tài liệu, biểu mẫu dùng chung trong nội bộ nhà trường, email, tin nhắn nội bộ, danh bạ Quản lý Hồ sơ học sinh Hồ sơ học sinh mầm non, danh sách lớp học, xếp lớp mầm non, xét lên lớp, Chuyển lớp, chuyển trường, tiếp nhận chuyển trường, Nhập danh sách học sinh Quản lý tổ chức học tập Mở lớp đầu năm, Thời khóa biểu tuần, Khối lớp – Lĩnh vực phát triển – Môn học – Chủ đề năm học – trường, Đánh giá học sinh mầm non Quản lý sức khỏe, y tế Theo dõi sức khỏe của từng học sinh. Quản lý nhật ký sức khỏe của học sinh, bảng tiêu chuẩn chiều cao, bảng tiêu chuẩn câng nặng Quản lý về Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất, Thống kê chất lượng phòng học, loại phòng học, cơ sở vật chất khác Quản lý thông tin nhân sự – Thông tin nhân sự Danh sách, sơ đồ, hồ sơ nhân sự, hợp đồng, nghỉ việc, giáo viên hợp đồng – Quản lý các quyết định Quản lý danh sách quyết định. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng. Thâm niên nhà giáo, Nghỉ không lương, Trở lại công tác, Cử đi học. – Thống kê Thống kê nhân sự đơn vị, trình độ nhân sự, thống kê theo loại công chức, theo nghỉ hưu. Tổng hợp dự kiến nhân sự về hưu, dự kiến tăng lương, Báo cáo trình độ theo phân công nhiệm vụ. Cổng thông tin giành cho phụ huynh Cổng thông tin giành cho học sinh D. TRƯỜNG TIỂU HỌC Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, lịch sự kiện, tài liệu, biểu mẫu dùng chung trong nội bộ nhà trường, email, tin nhắn nội bộ, danh bạ. Quản lý tuyển sinh đầu vào Quản lý đợt tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh tiểu học. Quản lý xét tuyển, danh sách học sinh trúng tuyển. Quản lý học sinh Hồ sơ học sinh, nhập danh sách học sinh. Danh sách lớp học. Điểm danh Ghi danh, xếp học sinh vào lớp 1, chuyển lớp, chuyển trường, thôi học, miễn môn học, tiếp nhận học sinh chuyển trường. Quản lý kỷ luật Quản lý kế hoạch dạy học của Giáo viên Kế hoạch lớp học năm học. Phân kế hoạch dạy học. Quản lý về thời khóa biểu Danh sách thời khóa biểu. Danh sách lịch bận giáo viên, lịch học giáo viên. Xếp thời khóa biểu lớp học, giáo viên, toàn trường Quản lý học tập, đánh giá kết quả học tập Nhận xét thường xuyên của giáo viên. Đánh giá năng lực, phẩm chất theo kỳ. Đánh giá môn học và hoạt động giáo dục theo kỳ. Quản lý sức khỏe, y tế Theo dõi sức khỏe của từng học sinh. Quản lý y bạ điện tử. Quản lý về Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất. Thống kê chất lượng phòng học, loại phòng học, cơ sở vật chất khác. Quản lý thông tin nhân sự – Thông tin nhân sự – Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định. Bổ nhiệm, điều động, nâng lương, bãi nhiệm, nghỉ hưu, công tác, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc. – Thống kê Thống kê nhân sự đơn vị, theo phòng ban, trình độ. Tổng hợp dự kiến nhân sự về hưu, dự kiến tăng lương, theo loại công chức, nghỉ hưu. Quản lý giao bài tập về nhà khối tiểu học Quản lý và cập nhật học liệu điện tử, ngân hàng câu hỏi theo bài học. Giao bài tập cho lớp, theo dõi, đánh giá kết quả làm bài. Thống kê giao bài tập về nhà. Cổng thông tin giành cho phụ huynh, học sinh Module Quản lý tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi tiểu học E. CÁC CHỨC NĂNG CHO TRƯỜNG THCS, THPT VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, lịch sự kiện, tài liệu, biểu mẫu dùng chung trong nội bộ nhà trường, email, tin nhắn nội bộ, danh bạ Quản lý tuyển sinh đầu vào Quản lý đợt tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh. Quản lý xét tuyển, danh sách học sinh trúng tuyển Quản lý học sinh Hồ sơ học sinh, nhập danh sách học sinh. Danh sách lớp học, Điểm danh, Ghi danh, xếp học sinh vào lớp 6, chuyển lớp, chuyển trường, thôi học, miễn môn học, tiếp nhận học sinh chuyển trường, kỷ luật Quản lý kế hoạch dạy học Giáo viên Kế hoạch lớp học năm học. Phân kế hoạch dạy học lớp học Quản lý về thời khóa biểu Danh sách thời khóa biểu. Xếp thời khóa biểu lớp học, giáo viên, toàn trường Quản lý học vụ (tổ chức học tập, đánh giá học tập) – Quản lý đánh giá theo kỳ Nhập điểm chi tiết môn học, nhận xét môn học, xếp loại học lực, hạnh kiểm – Quản lý điểm tổng kết năm học Xếp loại học lực, hạnh kiểm, tổng kết môn, theo lớp, theo khối, nhận nét của giáo viên, điểm trung bình, học bạ điện tử – Quản lý thi lại Nhập điểm môn học thi lại. Nhận xét môn học thi lại. Xếp loại hạnh kiểm rèn luyện hè – Quản lý điểm học sinh chuyển trường Nhập xếp loại học sinh chuyển trường. Nhập điểm học sinh chuyển trường Quản lý về Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất. Thống kê chất lượng phòng học, loại phòng, cơ sở vật chất khác Quản lý thông tin nhân sự – Thông tin nhân sự – Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định. Bổ nhiệm, điều động, nâng lương, bãi nhiệm, nghỉ hưu, công tác, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc. – Thống kê về nhân sự Giao bài tập về nhà khối THCS, THPT Cổng thông tin giành cho phụ huynh, học sinh Module Quản lý tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh cấp THCS, THPT F. MODULE CÔNG BỐ ĐIỂM THI CHO KHỐI THPT G. MODULE TRA CỨU BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ CHO KHỔI THPT H. TÍCH HỢP DỮ LIỆU – Tích hợp CSDL Ngành của Bộ GD&ĐT – Tích hợp với các phần mềm khác

Nơi ứng dụng: Phục vụ cho công tác điều hành các cấp thuộc Sở giáo dục và đào tạo
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại