Tên sản phẩm / Dịch vụ: Kho học liệu số
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm nội dung thông tin số
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Tài liệu học tập điện tử
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm:

KHO HỌC LIỆU SỐ TRỰC TUYẾN CÙNG HỌC (cunghoc.vn) là kho phần mềm giáo dục trực tuyến của Công ty Cổ phần Công Nghệ Tin Học Nhà trường - School@net. Cùng học sẽ là nơi tập trung toàn bộ các phần mềm giáo dục chính của Công ty trên nền Internet. Chỉ cần một máy tính hoặc điện thoại thông minh, chỉ cần một địa chỉ duy nhất, bạn có thể truy cập vào trang này để trực tiếp chạy tất cả các phần mềm giáo dục của công ty.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại