Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN FXP
Logo:
Mã số thuế: 0108742536
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: Tầng 3, Khối Văn phòng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật