Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MSX
Logo:
Mã số thuế: 0313913093
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: 186Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật