Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam
Logo:
Mã số thuế: 0314718578
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất thiết bị truyền thông
Địa chỉ: 40/10 Khổng Tử, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh