Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Techber Việt Nam
Logo:
Mã số thuế: 0801297112
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Số 24, Phố Trúc, KĐT Ecorivers, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Hải Dương
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật