Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH INT'L ZYYX VIỆT NAM
Logo:
Mã số thuế: 0108973318
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 317 đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật