Giải pháp số xuất sắc

 

TT

Tiêu chí chung

Điểm

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

40

1

Sự khác biệt của giải pháp so với các giải pháp cùng phân khúc (về chức năng, hiệu suất, chi phí đầu tư, mua sắm hoặc thuê,…)

5

2

Khả năng tùy biến

5

3

Khả năng tích hợp hệ thống

5

4

Hỗ trợ sử dụng trên nhiều thiết bị, môi trường

5

5

Phân quyền người dùng và bảo mật dữ liệu người dùng

5

6

Mô hình sản xuất, kinh doanh (linh hoạt, minh bạch và bền vững)

5

7

Chất lượng dịch vụ tư vấn (trước và sau khi triển khai ứng dụng giải pháp)

5

8

Có tích hợp công nghệ số mới (Ai, Bigdata, IoT, Blockchain,…)

5

II

Giải quyết bài toán Việt Nam

50

9

Tầm quan trọng của bài toán Việt Nam mà giải pháp đang tháo gỡ

5

10

Thị phần và tiềm năng thị trường

5

11

Doanh thu từ giải pháp

5

12

Mô hình, chiến lược kinh doanh

5

13

Đánh giá của các tổ chức/doanh nghiệp đã sử dụng giải pháp

5

14

Tăng trưởng của tổ chức/doanh nghiệp đã sử dụng giải pháp

5

15

Khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế

5

16

Tối ưu quy trình, quản lý

5

17

Tăng năng suất

5

18

Tiết kiệm chi phí sản xuất

5

 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2020
Giải thưởng chính thức nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt thực hiện xuất sắc thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam; được Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc đóng góp trong việc dùng công nghệ số làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3943.7309

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông