Sản phẩm số tiềm năng

Giải thưởng tập trung vào các tiêu chí: Khác biệt với những nền tảng quốc tế và trong nước hiện nay. Định hình/phù hợp xu hướng, công nghệ mới được ứng dụng trong nền tảng, công nghệ cốt lõi có tính mở, mã nguồn mở...

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

40

1

Có chứng nhận sở hữu về sản phẩm cho các tổ chức hay cá nhân Việt Nam

5

2

Thuyết minh về sản phẩm cần đủ rõ ràng, chi tiết, giúp người đọc hình dung được về bài toán cần giải quyết và sản phẩm

5

3

Sử dụng công nghệ số hiện đại (AI, IoT, Blockchain, Bigdata,...)

5

4

Công đoạn cốt lõi của sản phẩm do người Việt Nam thực hiện

10

5

Tính sáng tạo và độc đáo của sản phẩm so với các sản phẩm khác cùng giải quyết 1 bài toán

5

6

Có khả năng hình thành một mô hình kinh doanh mới hay mô hình nền tảng (platform) mới có khả năng liên kết giải quyết các bài toán khác

10

II

Giải quyết bài toán Việt Nam

60

7

Tính cấp thiết của bài toán mà sản phẩm đang giải quyết tại Việt Nam

10

8

Ý nghĩa kinh tế, xã hội

10

9

Quy mô thị trường chính và các thị trường thứ cấp, lân cận của sản phẩm

10

10

Đã gọi được vốn (ít nhất 1 lần)

10

11

Khả năng chiếm lĩnh thị trường

10

12

Giá trị cốt lõi của sản phẩm có tính tự bảo vệ cao trước các đối thủ

10

 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2020
Giải thưởng chính thức nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt thực hiện xuất sắc thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam; được Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc đóng góp trong việc dùng công nghệ số làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3943.7309

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông