Sản phẩm số xuất sắc

 

TT

Tiêu chí chung

Điểm

Tiêu chí thành phần

Điểm thành phần

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

40

 

 

1

Tính sáng tạo và độc đáo của sản phẩm

10

 

 

 

 

 

Tính khác biệt với những sản phẩm quốc tế và trong nước hiện nay (khác biệt về phân khúc thị trường hoặc về công nghệ hoặc kết hợp nhiều kỹ thuật)

60

 

 

 

Định hình/phù hợp xu hướng

40

2

Công nghệ, chất lượng sản phẩm

20

 

 

 

 

 

Áp dụng công nghệ số mới (AI, Bigdata, IoT, Blockchain,…)

20

 

 

 

Độ tin cậy của sản phẩm

15

 

 

 

Sự tiện lợi của sản phẩm đối với người dùng

15

 

 

 

Hiệu năng của sản phẩm

15

 

 

 

Khả năng bảo trì, bảo hành của sản phẩm

20

 

 

 

Tính an toàn, bảo mật

15

3

Công đoạn cốt lõi của sản phẩm do người Việt Nam thực hiện

10

Chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ  hoặc hợp đồng KHCN hoặc thuyết minh chi tiết

 

4

Tính năng sản phẩm (dễ sử dụng, tương thích, tùy biến, mở rộng,...)

10

 

 

 

 

 

Khả năng mở rộng và năng lực cung cấp dịch vụ cho lượng người dùng lớn

100

II

Giải quyết bài toán Việt Nam

50

 

 

5

Tính cấp thiết của bài toán mà sản phẩm đang giải quyết tại Việt Nam

10

Chứng minh sản phẩm đang giải quyết bài toán nào của tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân

50

 

 

 

Vấn đề đang giải quyết có ý nghĩa như thế nào trong chuỗi giá trị sản phẩm

50

6

Quy mô thị trường và khách hàng nội địa

10

 

 

 

 

 

Thị phần và tiềm năng thị trường

60

 

 

 

Mô hình, chiến lược kinh doanh

40

7

Tài chính/doanh thu/tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng

20

 

 

 

 

 

Doanh thu sản phẩm

40

 

 

 

Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng

30

 

 

 

Tác động kinh tế, xã hội

30

8

Khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế

10

 

 

9

Tính hiệu quả của sản phẩm đối với người dùng

10

 

 

 

 

 

Tăng năng suất

50

 

 

 

Tiết kiệm chi phí sản xuất

50

 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2020
Giải thưởng chính thức nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt thực hiện xuất sắc thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam; được Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc đóng góp trong việc dùng công nghệ số làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3943.7309

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông