Thu hẹp khoảng cách số

 

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

40

1

Có chứng nhận sở hữu về sản phẩm cho các tổ chức hay cá nhân Việt Nam

5

2

Thuyết minh về sản phẩm đầy đủ rõ ràng

5

3

Sử dụng công nghệ số hiện đại (AI, IoT, Blockchain,...)

5

4

Công đoạn cốt lõi của sản phẩm do người Việt Nam thực hiện

5

5

Tính sáng tạo và độc đáo của sản phẩm

5

6

Tính tự động hóa, cá nhân hóa và trải nghiệm tốt

5

7

Tương thích với hạ tầng truyền tải và phương tiện cá nhân (trong một dải rộng)

5

8

Đa ngôn ngữ

5

II

Giải quyết bài toán Việt Nam

60

9

Bài toán cần giải quyết thuộc lĩnh vực chuyển giao tri thức, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền hay nhóm đối tượng

10

10

Phạm vi tác động của sản phẩm số

10

11

Doanh thu từ sản phẩm.

10

12

Có sự hợp tác của cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đối tác trong hệ sinh thái

10

13

Khả năng nhân rộng

10

14

Phản hồi trải nghiệm người dùng

10

 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2020
Giải thưởng chính thức nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt thực hiện xuất sắc thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam; được Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc đóng góp trong việc dùng công nghệ số làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3943.7309

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông