Đăng ký tài khoản doanh nghiệp ICT
Lưu ý: Nếu mã số thuế đã tồn tại trên hệ thống Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi thông tin đến email: makeinvietnam@mic.gov.vn để nhận tài khoản đăng nhập
   Hướng dẫn đăng ký tài khoản
   (*) Thông tin bắt buộc phải nhập
1.Thông tin Doanh nghiệp

Ví dụ: Công Ty TNHH xyz hoặc Hộ kinh doanh xyz

Hãy chọn theo thứ tự Tỉnh/TP -> Quận/Huyện -> Xã/Phường

2. Thông tin liên hệ thông báo

Hãy chọn theo thứ tự Tỉnh/TP -> Quận/Huyện -> Xã/Phường

E-mail này được dùng để nhận thông tin

3.Thông tin người đại diện pháp luật
4.Thông tin đăng nhập

Tài khoản tự động lấy theo Mã số thuế doanh nghiệp