Câu hỏi: xin chào. Mình muốn xin thêm thông tin về hồ sơ và cách thức đăng ký giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số - Make in Vietnam 2021". Mong nhận được phản hồi ạ

31/05/2021

Câu hỏi: Công ty của em là công ty sản xuất phần mềm theo GPKD và giấy phép đầu tư, như vậy công ty có cần gửi hồ sơ để Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đây là DN sản xuất phần mềm không? Nếu có, nhờ anh chị cho em xin mẫu hồ sơ và nộp hồ sơ gốc về địa chỉ nào, có được nộp online không ạ? Rất mong nhận được hồi đáp.

08/10/2021

Câu hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, cụ thể: Công ty thực hiện dịch vụ triển khai phần mềm mà phần mềm đó đã được khách hàng trả phí bản quyền cho Hãng cung cấp (là một bên thứ ba). Để phần mềm bản quyền ứng dụng được phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tại mỗi công đoạn trong triển khai hệ thống, Công ty thực hiện một số tác nghiệp, cụ thể: - Công đoạn 1 (Xác định yêu cầu): Khảo sát yêu cầu khách hàng, đưa ra và hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm, phân tích nghiệp vụ, xây dựng yêu cầu, tư vấn điều chỉnh quy trình, thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. Các tài liệu chứng minh bao gồm: Mô tả đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối với sản phẩm; mô tả nội dung tư vấn điều chỉnh quy trình; biên bản thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. - Công đoạn 2 (Phân tích và thiết kế): Đặc tả yêu cầu, thiết lập bài toán phát triển. Các tài liệu chứng minh bao gồm: Mô tả yêu cầu, mô tả bài toán phát triển. - Công đoạn 3 (Lập trình, viết mã lệnh): Cấu hình hệ thống; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Tài liệu cấu hình hệ thống, tài liệu đặc tả kỹ thuật, source code, tài liệu thông tin hệ thống, tài liệu quy trình nghiệp vụ. - Công đoạn 4 (Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm): Xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; kết quả kiểm thử hệ thống phần mềm; kết quả kiểm thử chức năng phần mềm. - Công đoạn 5 (Hoàn thiện, đóng gói phần mềm): Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Công đoạn 6 (Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm): Hướng dẫn cài đặt phần mềm, triển khai cài đặt phần mềm, đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, sửa lỗi phần mềm sau bàn giao, hỗ trợ sau bàn giao, bảo hành phần mềm, bảo trì phần mềm (thực hiện song song với dịch vụ bảo trì bản quyền phần mềm của hãng cung cấp bản quyền). Tài liệu chứng minh bao gồm: Hợp đồng chuyển giao; hướng dẫn cài đặt; nội dung đào tạo, hướng dẫn người sử dụng; mô tả hoạt động bảo hành, bảo trì sản phẩm. Như vậy, hoạt động của Công ty tôi có được xác định là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm hay không?

08/10/2021

Câu hỏi: Căn cứ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT so với 8 mô đun theo Giấy chứng nhận Đè án 112 có nhiều mô đun giống nhau. Vậy Giấy chứng nhận hoàn thành Đề án 112 có thay thế được Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản không?

08/10/2021

Câu hỏi: Ngày 19/5/2016 Bộ có Công văn số 1619/BTTTT-CNTT gửi Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Vậy xin hỏi, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2016 có đạt chuẩn không ạ.

08/10/2021

Câu hỏi: Công ty tôi có mua quyền truy cập của trang web của nhà thầu nước ngoài và bán lại quyền truy cập này có thời hạn (sau đó có thể gia hạn, hoặc ngừng) cho các khách hàng trong nước thì đây có được coi là dịch vụ phần mềm không và dựa trên những căn cứ nào để xác định xác dịch vụ phần mềm.

08/10/2021