Câu hỏi: xin chào. Mình muốn xin thêm thông tin về hồ sơ và cách thức đăng ký giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số - Make in Vietnam 2021". Mong nhận được phản hồi ạ

31/05/2021