STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
Cloudify Việt Nam

MST: 0108703086

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
2
CÔNG TY TNHH EZFORM

MST: 0316197440

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
3
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

MST: 0101778163

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
4
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HELIOS TALENT

MST: 4101605150

5
CÔNG TY TNHH CÚ NHẬP LIỆU

MST: 0316985032

6
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẰNG HỮU

MST: 0109788300

7
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DOMINIC

MST: 0402117713

8
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TSOFT VIỆT NAM

MST: 0109787610

9
CÔNG TY TNHH ON ASSET

MST: 0109786649

10
CÔNG TY TNHH FUSSION BRANDING

MST: 0316975732

11
CÔNG TY TNHH AN INFO SYSTEMS

MST: 0109791889

12
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PETPOP

MST: 0316990995

13
CÔNG TY TNHH DIGITAL HUB

MST: 0316967481

14
CÔNG TY TNHH CENTURY GROW (VIET NAM)

MST: 0317001154

15
CÔNG TY TNHH MTV UMY

MST: 0402117544

16
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG BK

MST: 0316992946

17
CÔNG TY CỔ PHẦN GOGOX VIỆT NAM

MST: 0316976133

18
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VPSTTT

MST: 4401093337

19
CÔNG TY TNHH MTV NHA TRANG SKY

MST: 4201939816

20
CÔNG TY CỔ PHẦN F6 GALAXY

MST: 0316985096