STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam

MST: 0314718578

2
CÔNG TY CỔ PHẦN SMATEC

MST: 0102909820

3
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHX

MST: 0109426678

4
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ECOSAP

MST: 0316208621

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
5
Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT

MST: 0101816595

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
6
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Stedu

MST: 0313182372

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
7
Công ty cổ phần TEN Group

MST: 0304994970

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
8
Công Ty TNHH BƯỚC NHẢY KHỞI ĐẦU

MST: 0316638511

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
9
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam

MST: 0108790579

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
10
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

MST: 0303490096

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
11
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ƯƠM TẠO LV

MST: 6300341428

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
12
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LV

MST: 0310944840

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
13
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

MST: 0100109106-476

14
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO VIỆT NAM

MST: 0108544929

15
Công ty TNHH Golden Kim Thành Long

MST: 0109369902

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
16
Công ty Truyền thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

MST: 0100109106-005

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
17
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BS-SMART

MST: 0315786972

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
18
CÔNG TY TNHH PHONG ENLIGHTEN

MST: 4001174976

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
19
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

MST: 0105995708

Sản xuất phần cứng, điện tử
20
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CƯỜNG

MST: 0312299667

Sản xuất phần cứng, điện tử