STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY TNHH CAPENSIS TECH

MST: 0317362584

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
2
Công Ty TNHH TGO SOFTWARE

MST: 1801729212

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
3
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN RELYON VIỆT NAM

MST: 0108784208

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
4
Công ty TNHH VVDN Technologies Việt Nam

MST: 0109154262

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
5
CÔNG TY TNHH INT'L ZYYX VIỆT NAM

MST: 0108973318

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
6
Công ty cổ phần Techhaus Vietnam

MST: 0315936794

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Techber Việt Nam

MST: 0801297112

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
8
CÔNG TY CP TRUE DIGITAL VIỆT NAM

MST: 0109317686

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
9
Công ty BITTO SOLUTION

MST: 0315737220

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
10
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BÁCH KHOA

MST: 0314760393

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
11
Công ty cổ phần KB Vina

MST: 0109460460

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
12
CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTYGURU VIỆT NAM

MST: 0104630479

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
13
CÔNG TY TNHH TRAVEL WINNERS

MST: 0109777014

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
14
CÔNG TY TNHH FOURDIGIT VIỆT NAM

MST: 0316413148

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
15
CÔNG TY CỔ PHẦN 1MG HOUSING

MST: 0109178175

16
Công ty Cổ phần Công nghệ Dữ liệu Dagoras

MST: 0109236860

17
CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK

MST: 0106875900

18
Công ty TNHH Phần mềm iNET

MST: 0103581701

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
19
CÔNG TY TNHH VK LINK

MST: 0315232389

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ thông tin
20
Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ cao cấp

MST: 0102029505

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm