STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

MST: 0102987593

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH MISMART

MST: 0316054643

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
3
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

MST: 0102595740

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

MST: 0106181807

5
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ NOVAON DX

MST: 0109403896

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6
Công Ty Cổ Phần VCCORP

MST: 0101871229

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
7
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN

MST: 0100509993

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
8
Công ty TNHH CITEK CLOUD

MST: 0316618804

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
9
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIGITAL KINGDOM

MST: 0313737200

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
10
Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam

MST: 0314718578

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất thiết bị truyền thông
11
CÔNG TY CỔ PHẦN SMATEC

MST: 0102909820

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất thiết bị truyền thông
12
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHX

MST: 0109426678

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
13
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ECOSAP

MST: 0316208621

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
14
Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT

MST: 0101816595

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
15
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Stedu

MST: 0313182372

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
16
Công ty cổ phần TEN Group

MST: 0304994970

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
17
Công Ty TNHH BƯỚC NHẢY KHỞI ĐẦU

MST: 0316638511

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
18
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam

MST: 0108790579

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
19
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

MST: 0303490096

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
20
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ƯƠM TẠO LV

MST: 6300341428

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính