Alternate Text

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

12/10/2021
Alternate Text

Các doanh nghiệp ICT Việt Nam vẫn tăng trưởng nhanh giữa đại dịch

11/10/2021
Alternate Text

Doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam: Đóng vai trò then chốt trong công cuộc chuyển đổi số

11/10/2021
Alternate Text

Hahalolo giới thiệu ứng dụng nhắn tin đa nền tảng “Make in Viet Nam” Halome

08/10/2021
Alternate Text

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021: Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn.

08/10/2021
Alternate Text

Tăng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ vượt cú sốc COVID-19

06/10/2021
Alternate Text

Cần sớm triển khai cơ chế Sandbox trong lĩnh vực Y tế để thúc đẩy sản phẩm "Make in Viet Nam"

08/10/2021
Alternate Text

Người dân chỉ cần 1 ứng dụng công nghệ duy nhất cho phòng chống dịch

06/10/2021
Alternate Text

Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

12/10/2021
Alternate Text

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

05/10/2021
Alternate Text

App phòng chống COVID-19 thống nhất sử dụng toàn quốc đã xuất hiện trên iSO và Android

06/10/2021
Alternate Text

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

29/09/2021
Alternate Text

Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp CNTT tham gia Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World) 2021

22/09/2021
Alternate Text

Gia hạn thời gian gửi Hồ sơ tham gia Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021

21/09/2021
Alternate Text

Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi sự chung tay, đóng góp cho Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”

17/09/2021
Alternate Text

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Cho đi là làm chúng ta có nhiều hơn"

13/09/2021
Alternate Text

Nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

10/09/2021
Alternate Text

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

29/09/2021
Alternate Text

Tổng hợp một số chế độ, chính sách của Nhà nước hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19 liên quan đến doanh nghiệp

01/09/2021
Alternate Text

Một số chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Chính phủ ban hành

30/08/2021