Doanh nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/11/2021, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo doanh nghiệp và sản phẩm Make in Viet Nam với chủ đề: “Doanh nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”. Hội thảo được truyền trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số điểm cầu trên toàn quốc.

DOANH NGHIỆP MỚI CẬP NHẬT HỒ SƠ

Vibrand | Make In Viet Nam

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ICT