Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM LONG
Logo:
Mã số thuế: 0313339640
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Loại hình kinh tế: Cổ phần
Địa chỉ: 43 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh