Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHONOCO
Mã số thuế: 4601539611
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Cổng thông tin
Loại hình kinh tế: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Loại hình kinh tế chi tiết: 0302
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật