Số hiệu văn bản 03/2014/TT-BTTTT
Tên văn bản Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành 11/03/2014
Ngày có hiệu lực 28/04/2014
Trích yếu nội dung Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải xuống TT 03.signed_03.pdf