Số hiệu văn bản 22/2013/TT-BTTTT
Tên văn bản Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành 23/12/2013
Ngày có hiệu lực 15/02/2014
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Tải xuống TT 22.pdf