Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống thông tin quản lý trường chuẩn, kiểm định các cấp học - ABOT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Lĩnh vực ứng dụng: Giáo dục
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XBOT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý trường chuẩn, kiểm định các cấp học - ABOT được xây dựng và phát triển dựa trên các thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT, 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục của từng cấp bậc học. Phần mềm hỗ trợ người dùng thực hiện công tác tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí được cập nhật theo các biểu mẫu, thông tư mới nhất từ Bộ giáo dục và Đào tạo. - Phí bán mới phần mềm Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới của Bộ GD&ĐT (nếu có), tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 19.800.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường THCS, Trường THPT, TTGDTX, Đại Học - Phòng giáo dục - Sở giáo dục
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại