Tên sản phẩm / Dịch vụ: Đào tạo dài hạn CNTT
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CUSCO VIETNAM
Mô tả sản phẩm: - Lập trình viên quốc tế (2 năm) - Mỹ thuật đa phương tiện quốc tế (2 năm)
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại