Tên sản phẩm / Dịch vụ: Đào tạo ngắn hạn CNTT
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CUSCO VIETNAM
Mô tả sản phẩm: - Chuyên gia quản trị mạng cao cấp (CCITP) - Chuyên viên quản trị mạng i10 (CCNP) - Chuyên viên Thiết kế web chuyên nghiệp (CCWP) - Hacker mũ trắng (CCEH) - Phát triển ứng dụng di động trên nền Android (CCAAD) - Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy - An toàn, an ninh thông tin
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại