Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp (BPO)
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Mô tả sản phẩm: BPO Nhập dữ liệu (Phân tách, tổng hợp và cấu trúc dữ liệu / thông tin), Các giải pháp nghiệp vụ (Press Clipping, Web Research, Postal Entry, and White Mail Processing ), xử lý ảnh (Graphic Solution) và các dịch vụ quiets dữ liệu.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại