Tên sản phẩm / Dịch vụ: Liên kết, hợp tác với các trường đại học hàng đầu trong nước, HiPT hỗ trợ các trường đại học trong việc tư vấn chương trình giảng dạy bám sát nhu cầu thực tiễn
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Dịch vụ CNTT
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HIPT PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: Liên kết, hợp tác với các trường đại học hàng đầu trong nước, HiPT hỗ trợ các trường đại học trong việc tư vấn chương trình giảng dạy bám sát nhu cầu thực tiễn
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại