Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ nhạc chuông chờ cho thuê bao di động
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục cấp 1: Sản phẩm nội dung thông tin số
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Các sản phẩm nội dung thông tin số khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
Mô tả sản phẩm: Dịch vụ Nhạc chờ cho người gọi là dịch vụ giá trị gia tăng cho phép khách hàng là thuê bao di động có thể lựa chọn đoạn nhạc hay những hiệu ứng âm thanh ưa thích thay cho hồi chuông chờ thông thoại
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại