Tên sản phẩm / Dịch vụ: akaBot
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm công nghiệp 4.0
Lĩnh vực ứng dụng: Sản Xuất Công Nghiệp
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Phần Mềm Fpt Hòa Lạc
Mô tả sản phẩm: akaBot là giải pháp tự động, tối ưu hóa quy trình doanh nghiệp. akaBot giúp tự động hóa các quy trình doanh nghiệp mang nặng tính thủ công, hành chính, lặp lại với khối lượng lớn, tốn nhiều nhân lực và dễ gặp sai sót. Sản phẩm giúp doanh nghiệp giảm tỉ lệ lỗi, giảm thời gian vận hành, tiết kiệm chi phí và đảm bảo dịch vụ 24/7.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại