Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA QLCB - Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm: Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức MISA QLCB là công cụ giúp: + Các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức. + Đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện. MISA QLCB đáp ứng đầy đủ các Nghiệp vụ theo Quy định của Nhà nước; tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, CC-VC toàn ngành, toàn tỉnh/huyện; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần chuyển đổi số quốc gia.
Nơi ứng dụng: Đơn vị Hành chính sự nghiệp - Xã/Phường - Đơn vị Chủ quản - Cơ quan Nội vụ
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại