Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA TaskGo - Phần mềm quản lý công việc
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm: Phần mềm quản lý công việc MISA TaskGo là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp UBND Tỉnh/TP, UBND Quận/Huyện, Khối Đảng, các Đơn vị chủ quản khác thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ, báo cáo điều hành trên nền tảng web có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội – khoa học một cách thiết thực.
Nơi ứng dụng: Các đơn vị Hành chính sự nghiệp
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại