Tên sản phẩm / Dịch vụ: SISAP - Ứng dụng chia sẻ thông tin nhà trường - phụ huynh học sinh
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm: SISAP là một ứng dụng của Nền tảng giáo dục MISA EMIS. Ứng dụng giúp nhà trường – phụ Huynh học sinh kết nối và chia sẻ thông tin. Thông qua ứng dụng: + Phụ huynh: Tức thời nhận được đầy đủ kết quả học tập, rèn luyện, sức khỏe của con; Thanh toán học phí không dùng tiền mặt; Đáp ứng tốt lớp học trực tuyến và giao bài tập trực tuyến + Giáo viên nhập điểm, nhập nhận xét cho học sinh bằng giọng nói + Hiệu trưởng nắm bắt thông tin tại trường tức thời thông qua trợ lý sốTương tác như mạng xã hội SISAP như một mạng xã hội thu nhỏ trong phạm vi trường học giúp giáo viên và phụ huynh đăng tải: kế hoạch, sự kiện của trường, của lớp, hình ảnh hoạt động của học sinh, các thành viên khác có thể tương tác, bình luận, chia sẻ…
Nơi ứng dụng: 16.868 trường học, 248 Phòng Giáo dục, 48 Sở Giáo dục và Đào tạo
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại